Regering: criminaliteit slimmer bestrijden door betere gegevensuitwisseling

Bij de aanpak van criminaliteit moet het voor overheid en bedrijven gemakkelijker worden om gegevens te delen en te analyseren.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming) van afgelopen woensdag.

Gezamenlijke gegevensverwerking

Volgens de ministers is er op dit moment veel onduidelijkheid over wat precies is toegestaan bij het delen en verwerken van data. Zij wijzen erop dat gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit de mogelijkheid moeten hebben om informatie uit te wisselen. Ook zouden deze partijen gezamenlijk data moeten kunnen analyseren. “Als het gaat om het tegengaan van drugsproductie en -handel, het witwassen van crimineel geld en de aanpak van fraude blijkt gezamenlijke gegevensverwerking een belangrijk middel om snel criminele netwerken en hun sleutelfiguren in beeld te brengen”, aldus Grapperhaus en Dekker.

Privacybescherming

De bewindslieden onderstrepen dat banken eveneens een cruciale rol spelen bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. De aanwezige kennis daarover zal beter benut moeten worden. Indien echt noodzakelijk, kan data ook gedeeld worden met partijen zoals banken en verzekeraars. Het wetsvoorstel bevat volgens Grapperhaus en Dekker voldoende waarborgen voor privacybescherming.

Klik hier voor het ‘Wetsvoorstel Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden).

Aanmelden voor onze nieuwsbrief