Regering positief over Europees digitaal patiëntendossier

De regering is positief over de plannen van de Europese Commissie om een Europees digitaal patiëntendossier te introduceren. Dat is te lezen in een brief van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

MyHealth@EU

Het kabinet is voornemens onderzoek te doen naar de impact van de verplaatsing van deze bevoegdheid van Nederland naar de EU. De regering is positief dat de gezondheidsgegevens van burgers overal in de Europese Unie via “MyHealth@EU” beschikbaar kunnen zijn. Dit is handig voor gevallen wanneer Nederlanders in het buitenland zorg nodig hebben.

Secundair gebruik gezondheidsgegevens

Over het secundair gebruik van gezondheidsgegevens is het kabinet eveneens positief. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onderzoek, innovatie, beleidsvorming, patiëntveiligheid of regelgevende activiteiten. Het voorstel bevat gegevenstypen die zonder voorafgaande toestemming van de burgers voor specifieke doeleinden zijn te gebruiken. Het kabinet benadrukt dat deze gegevens alleen gepseudonimiseerd toegankelijk worden gemaakt. Burgers zullen hier actief en helder over worden geïnformeerd.

Impact voor Nederland

Tevens staat in de brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet een onderzoek zal laten doen naar de impact van het voorstel op Nederland. Het betreft de uitvoerbaarheid van de voorgestelde verordening in de Nederlandse situatie. Hierbij gaat het vooral over clausules die de toegang tot data voor zorgprofessionals beperken.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief