Softwarefouten en defecte hardware voornaamste oorzaken telecomstoringen

Het afgelopen jaar werd 62,1 procent van de telecomstoringen in Europa veroorzaakt door problemen met hard- of software. De Europese netwerktoezichthouder ENISA heeft dit onlangs bekendgemaakt.

Menselijke fouten waren in 2017 de op een na belangrijkste oorzaak met 18,3 procent. Op de derde plaats stonden extreme weersomstandigheden die verantwoordelijk waren voor 17,2 procent. Kwaadwillende acties, zoals een DDoS-aanval, waren in 2,4 procent van de gevallen de oorzaak van een storing.

Systeemfouten

Deze bevindingen zijn te lezen in het onlangs gepubliceerde Annual report Telecom security incidents 2017 van de Europese netwerktoezichthouder ENISA. In het afgelopen jaar maakten Europese telecomproviders melding van 169 incidenten. In 62 procent van de gevallen betrof het systeemfouten, zoals defecte hardware en softwarebugs. DDOS-aanvallen en diefstal van kabels veroorzaakten 2,5 procent van de incidenten. Natuurrampen, waaronder bosbranden, stormen en zware sneeuwval, waren verantwoordelijk voor 18 procent van de incidenten.

Bosbranden

Gelet op de duur van een incident, voeren bosbranden de ranglijst aan. “Met 22 procent van de incidenten die door stroomstoringen wordt veroorzaakt, is de afhankelijkheid van telecomproviders van het elektriciteitsnet duidelijk. Een veelvoorkomend scenario begint met een storm of bosbrand waardoor er een stroomstoring ontstaat, en leidt snel tot uitval van het mobiele netwerk”, aldus ENISA. Meer dan de helft van de gemelde incidenten had consequenties voor mobiele telefonie en internet. In Nederland registreert het Agentschap Telecom dergelijke storingen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief