Toezichthouders AIVD en MIVD tegen aanpassing inlichtingenwet

De toezichthouders van inlichtingendiensten AIVD en MIVD zijn fel tegen de aangekondigde wijziging van de inlichtingenwet. De rol van de toezichthouders wordt in deze aanpassing beperkt.

Afgelopen vrijdag liet het kabinet weten de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aan te passen. Dit naar aanleiding van een kritisch rapport van een evaluatiecommissie.

Privacy

Voorzitter MariĆ«tte Moussault van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en voorzitter Nico van Eijk van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) vrezen echter voor een “uitholling” van hun bevoegdheden. CTIVD en TIB waarschuwen ervoor dat ze door de wijzigingen hun controlerende functie verliezen, wat ten koste van de privacy gaat.

Proportionaliteit

Moussault heeft aangegeven haar functie neer te leggen als deze wijzigingen doorgaan. “Op het moment dat ik geen normale toets kan doen op proportionaliteit word ik een stempelmachine. Dat ga ik niet doen”, aldus haar reactie tegenover NRC afgelopen weekend. CTIVD-voorzitter Van Eijk wijst erop dat Nederland door de nieuwe maatregelen in de Europese achterhoede terechtkomt. “Het is aan de wetgever om te bepalen of Nederland bij de top hoort of alleen aan de minimale Europese normen voldoet.”

Bulkdata

Bij het verzamelen van de bulkdata weegt de TIB voortdurend af welke data wordt geselecteerd, weggegooid of gedeeld met andere landen. In 2020 concludeerde de CTIVD dat de data van miljoenen mensen te lang werd bewaard. Dat is in strijd met de veiligheidswet.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief