Tweede Kamer stemt in met nieuwe privacywet onderwijs

De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met een privacywet voor het onderwijs. In deze nieuwe wet zijn alle privacyregels voor het onderwijs verenigd. Nu is de privacy in het onderwijs nog in tien verschillende wetten geregeld.

Doel van de nieuwe wet is om meer duidelijkheid te verschaffen aan leerlingen, studenten en ouders over welke gegevens over hen worden verzameld, en waarvoor deze worden gebruikt.

Veiliger

Tevens dient de wet ervoor te zorgen dat niet meer gegevens van leerlingen worden verstrekt dan noodzakelijk is. Bovendien worden er duidelijke grenzen gesteld aan het gebruik van gegevens. De nieuwe wet schrijft ook voor dat gegevens van leerlingen veiliger worden gedeeld. Momenteel vragen scholen de niveaus van hun oud-leerlingen nog op bij de middelbare school. Vaak ontvangen ze dan geen of te weinig gegevens. In veel gevallen worden de gegevens die gedeeld worden via e-mail verstrekt.

Administratieve lastendruk

Om te voorkomen dat er in de toekomst steeds nieuwe wetten nodig zijn, wordt nu een deel van de afspraken vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur. Die kan na een Privacy Impact Assessment, en adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State worden gewijzigd. Het is de bedoeling dat door de nieuwe wet de administratieve lastendruk omlaaggaat.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief