Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Computercriminaliteit III

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Computercriminaliteit III. De nieuwe wet moet het voor politie en justitie mogelijk maken om straks stiekem systemen van verdachten te hacken.

Daarbij kan het gaan om een pc maar ook om een mobiele telefoon, smartphone of server. De politie krijgt ook de bevoegdheid om gegevens op de gehackte doelen te monitoren, te onderscheppen, ontoegankelijk te maken en te kopiëren.

Centrale Toetsingscommissie
Voordat de politie mag inbreken op deze apparatuur, zal zij hiervoor eerst toestemming moeten vragen aan de rechter-commissaris op verzoek van de officier van justitie. Bovendien zal de Centrale Toetsingscommissie van het Openbaar Ministerie de bevoegdheid aan een toetsing onderwerpen. Ook mag de politie ‘lokpubers’ gebruiken om ‘groomers’ op het spoor te komen en te vervolgen. Grooming is het benaderen van kinderen jonger dan 16 jaar door een volwassenen met als uiteindelijke doel seksueel misbruik.

Heling van computergegevens
Verkopers die op internet goederen of diensten te koop aanbieden zonder deze daadwerkelijk te leveren, kunnen met de nieuwe wet strafrechtelijk worden vervolgd. Heling van computergegevens wordt strafbaar als zelfstandig delict. Voordat het wetsvoorstel Computercriminaliteit III van kracht wordt, zal de Eerste Kamer dit voorstel ook moeten goedkeuren. Het is op dit moment niet duidelijk of er in de senaat een meerderheid voor bestaat. Bits of Freedom betreurt het dat het hackvoorstel het heeft gehaald in de Tweede Kamer.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief