Veel cybercrimedelicten blijven onbestraft

De politie slaagt er niet in om de meeste geregistreerde cybercrimedelicten op te lossen. Dat is te lezen in de Cybersecuritymonitor 2018 die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd.

In 2018 hebben mensen 2.300 keer bij de politie aangifte gedaan van computervredebeuk. Slechts 4,6 procent hiervan werd door de politie opgelost.

Laag aangiftepercentage

“Dit is vergeleken met andere geregistreerde misdrijven aan de lage kant. Voor alle geregistreerde misdrijven tezamen was het ophelderingspercentage in 2017 23 procent,” schrijft het CBS. Het daadwerkelijke percentage van opgeloste cybercrimedelicten zou echter nog veel lager kunnen zijn, aangezien de meeste daarvan niet bij de politie worden aangegeven. 27 procent van alle gevallen van identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten werd in 2017 bij de politie of een andere instantie gemeld, is te lezen in de Cybersecuritymonitor.

Straffen

Hacken, een van de vormen van computervredebreuk, werd vorig jaar slechts in 5,1 procent van de gevallen bij de politie gemeld. “De bij de politie gemelde (geregistreerde) gevallen van computervredebreuk zijn dus maar een fractie van het totale aantal delicten,” concludeert het CBS. Wanneer er een verdachte wordt vervolgd, biedt het Openbaar Ministerie volgens het CBS in de meeste gevallen, zonder tussenkomst van de rechter, een strafbeschikking of een transactie. In het geval een rechter uitspraak doet, wordt vaak een taakstraf of geldboete gegeven.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief