Waternet onder verscherpt toezicht wegens slechte digitale beveiliging

Waternet heeft een verhoogd risico op een digitaal incident met mogelijke gevolgen voor de kwaliteit en levering van het drinkwater in Amsterdam en omgeving.

Om deze reden komt Waternet onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Ontbreken procedure

De slechte digitale beveiliging is vooral te wijten aan het ontbreken van een procedure voor het melden van ICT-inbreuken die grote gevolgen voor de drinkwaterlevering kunnen hebben. Gevolg daarvan is dat als er een incident optreedt, het mogelijk langer duurt voordat dit is opgelost. Ook de nasleep van zo’n incident kan er onnodig groter door worden.

Verouderd

De inspectie verrichtte het onderzoek bij Waternet van 24 november 2020 tot 5 februari 2021. Aanleiding was de berichtgeving door Follow the Money waarin stond dat de cybersecurity van Waternet “zo lek is als een mandje”. Computers en systemen bleken verouderd te zijn en de toegang tot het netwerk slecht beveiligd. Waternet staat onder verscherpt toezicht totdat de digitale beveiliging voldoende is verbeterd.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief