Wereldwijde schade cybercriminaliteit: 5 biljoen euro per jaar

De financiële schade van cybercriminaliteit zal in 2021 wereldwijd uitkomen boven de 5 biljoen euro per jaar. Dat bedrag is gelijk aan het bruto nationaal product van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk samen.

Dat blijkt uit een onderzoek van ESI ThoughtLab, een economische denktank uit de Verenigde Staten. De denktank onderzocht 1.300 grote organisaties via een benchmarkonderzoek en diepte-interviews met experts.

Digitalisering

Een van de conclusies is dat cybersecurityrisico’s snel toenemen wanneer organisaties meer investeren in digitalisering. Het kost deze organisaties veel moeite om bij te blijven met hun beveiliging. Ruim de helft van de ondervraagden vindt het delen van data met partners en leveranciers het snelst groeiende risico. Als tweede snelst groeiende risico wordt de introductie van nieuwe technologie en apparatuur genoemd.

Leverancier

Bestuurders denken dat er steeds meer aanvallen via een (geconnecteerde) leverancier zullen plaatsvinden. Ook het aantal aanvallen via de eigen netwerken op anderen, zal naar verwachting sterk toenemen. Slecht geïnformeerd en opgeleid personeel wordt volgens het onderzoek als het grootste risico gezien. De meeste aanvallen op bedrijven worden met malware en spyware uitgevoerd, gevolgd door phishing en ransomware.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief