HTTPS vanaf volgend jaar verplicht voor overheidssites

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil overheidsinstanties gaan verplichten om gebruik te maken van een HTTPS-verbinding voor hun websites. Deze beveiligingsmaatregel is een van de onderdelen van het voorstel Wet Digitale Overheid. De wet wordt waarschijnlijk volgend jaar van kracht.

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat HTTPS ervoor zorgt dat “de verbinding en gegevensuitwisseling tussen de bezoeker en de overheidswebsite zijn versleuteld, waardoor het voor kwaadwillenden onmogelijk is deze gegevens te onderscheppen”.

Eén domeinnaam

Tevens zal er onderzoek gegaan worden onder burgers en ondernemers of ze willen dat er één domeinnaam voor alle e-mailadressen en websites van de Nederlandse overheid gebruikt gaat worden. Nu is het voor ontvangers van e-mail en bezoekers van websites moeilijk om vast te stellen of een verzender daadwerkelijk namens de overheid e-mailt, en of een website echt van de overheid is, aldus de minister. Uiteindelijke doel is om het aantal gevallen van (spear)phishing en spoofing te verminderen.

Wet digitale overheid

Op dit moment is de Wet digitale overheid nog in voorbereiding. Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, zoals:
– bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid
– opstellen van regels over informatieveiligheid
– verantwoordelijkheid voor beheer van voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI)
– digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers en bedrijven

Aanmelden voor onze nieuwsbrief