Werkgevers monitoren 500.000 thuiswerkers met software

Circa 500.000 thuiswerkers worden door hun werkgever via monitoringsoftware in de gaten gehouden. Dit stelt vakbond CNV op basis van onderzoek onder twaalfhonderd mensen die thuiswerken.

Het daadwerkelijke aantal ligt volgens voorzitter Piet Fortuin echter nog hoger, aangezien niet iedereen bekend is met dergelijke software.

Onnodig en ineffectief

Fortuin beargumenteert dat het gebruik van monitoringsoftware slechts in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. “Bijvoorbeeld als er een ernstig vermoeden van misbruik is. Monitoring is bovendien onnodig en ineffectief: veel thuiswerkers zijn juist efficiënter en productiever dan op kantoor. Dit werkt vaak averechts en draagt veelal niet bij aan meer productiviteit.”

Corona

Eind vorig jaar verschenen de resultaten van een enquête onder ruim duizend Nederlandse werknemers en tweehonderd managers uit het mkb. Van de respondenten gaf bijna veertig procent aan dat ze door hun werkgever worden gemonitord. Voor 22 procent begon het thuiswerken wegens de coronacrisis.

Webcam

Met de software kan bijgehouden worden wanneer werknemers in- en uitloggen. Tevens is het mogelijk om toetsaanslagen te registreren, de locatie en bezochte websites. Afhankelijk van de monitorsoftware die wordt gebruikt, kunnen managers ook screenshots en opnames via de webcam maken.

Klik hier voor het bericht van CNV.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief