Wetsontwerp New York State: alle toestellen voorzien van backdoor

Een nieuw wetsvoorstel van de New York State Assembly zou fabrikanten gaan verplichten om in alle toestellen die ze maken een achterdeur te verwerken.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen alle fabrikanten van smartphones – waaronder Apple, Google, LG en Samsung – deze van een achterdeur moeten voorzien. Op die manier moet het onmogelijk gemaakt worden om toestellen niet meer te kunnen decoderen.

Letterlijk tekst
De letterlijke tekst van het wetsvoorstel luidt als volgt: “Any smartphone that is manufactured on or before January 1, 2016, and sold or leased in New York, shall be capable of being decrypted and unlocked by its manufacturer or its operating system provider.”

2016, 2017 of 2018?
Het wetsvoorstel dateert al van afgelopen zomer. Momenteel wordt het onder de loep genomen voor eventuele wijzigingen. De verwachting is dat de datum van 2016 wordt aangepast of wordt vooruitgeschoven naar 2017 of 2018. Bovendien is het de vraag of een dergelijke maatregel mogelijk is. Als de staat New York de nieuwe wet tegenhoudt, kan dit voorstel echter andere staten over de streep trekken om wel dergelijke maatregelen te treffen.

Boete: 2.500 dollar per toestel
Het wetsvoorstel is ingediend door Matt Titone. In het voorstel wordt ook de boete genoemd als de wet in werking zou gaan: 2.500 dollar per toestel dat niet voldoet aan de nieuwe regels.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief