Wetsvoorstel beschermt privacy schoolkinderen

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de privacy van scholieren beter te beschermen.

Het voorstel houdt in dat zij onder een ‘nepnaam’, oftewel psedoniem, met digitale leermiddelen kunnen werken. Doel van het wetsvoorstel is om aan de hand van het Persoonsgebonden Nummer (PGN) een pseudoniem voor de scholieren te genereren.

Niet herleidbaar
Met dit nummer kunnen onderwijsinstelling en leveranciers van digitale leermiddelen met elkaar communiceren. Als data van een leerling naar een uitgever worden verzonden, zijn deze niet te herleiden naar de leerling. Het gaat specifiek om scholieren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs.

Onwenselijke situatie
Nu moeten scholen nog relatief veel persoonsgegevens verstrekken aan bedrijven om digitale leermiddelen of online lespakketten in te zetten. Vanwege het risico dat de persoonsgegevens van de kinderen uitlekken of gehackt worden, vindt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit een onwenselijke situatie. Het wetsvoorstel treedt in januari 2018 in werking.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief