Wetsvoorstel: corporaties mogen persoonsgegevens gezondheid en strafrecht verwerken

Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil dat woningbouwverenigingen meer persoonsgegevens van huurders kunnen verwerken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over gezondheid en strafrechtelijke gegevens.

Momenteel werkt zij aan een wetsvoorstel om de Woningwet aan te passen, zodat dit mogelijk wordt.

Medische urgentie of woonoverlast

Volgens de minister moeten corporaties geregeld meer persoonsgegevens verwerken dan naam, adres en woonplaats. Bijvoorbeeld bij het toewijzen van woningen aan mensen met een medische indicatie, of het huisvesten van personen met een medische urgentieverklaring. Het verwerken van persoonsgegevens kan ook woonoverlast voorkomen of oplossen. Dit als er sprake zou zijn van conflicten tussen huurders of verwaarlozing van de woning of woonomgeving.

Maatschappelijke taak

“De maatschappelijke taak die woningcorporaties vervullen is onmisbaar. Medewerkers moeten in specifieke gevallen over informatie kunnen beschikken waarmee ze binnen de taken van de woningcorporatie een huurder zorgvuldig en goed verder kunnen helpen, waar nodig samen met andere organisaties, zoals zorginstellingen of gemeenten. Met de expliciete wettelijke grondslag regelen we dit”, licht Ollongren toe. De minister is voornemens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om advies te vragen over het wetsvoorstel.

Klik hier voor de notitie van demissionair minister Ollongren naar aanleiding van het onderzoek Gegevensverwerking en -deling door woningcorporaties.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief