AP tegenstander wetsvoorstel Super SyRI

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is tegenstander van het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Het voorstel wordt ook wel Super SyRI genoemd, omdat het verder gaat dan het sterk bekritiseerde Systeem Risico Indicatie (SyRI).

De WGS biedt een juridische basis voor overheidsorganisaties én private partijen, verenigd in samenwerkingsverbanden, om persoonsgegevens uit te wisselen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen wanneer er sprake is van vermoedens van fraude of georganiseerde criminaliteit.

Signaal

Als het wetsvoorstel van kracht wordt, krijgen samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om al bij een signaal data te delen en te analyseren. Dat signaal is volgens de AP echter vaag omschreven. Al bij een eerste vermoeden van onrechtmatige activiteiten mag er, indien noodzakelijk, data worden gedeeld met andere partijen. Er wordt echter niet bij vermeld welke andere partijen het betreft. “Dat betekent dat iemand heel snel door de mangel kan worden gehaald”, aldus de toezichthouder.

Samenwerkingsverbanden

Tevens is geoorloofd dat de samenwerkingsverbanden via de WGS ruime categorieën van persoonsgegevens uitwisselen. Voorbeelden zijn burgerservicenummers, woonsituatie, verblijfsstatus, financiële gegevens, politiegegevens en zelfs gegevens over seksueel gedrag en seksuele geaardheid. Het betreft bovendien niet alleen gegevens van deze personen zelf, maar ook van hun familie en vrienden. Een ander kritiekpunt van de AP is dat de regering nieuwe samenwerkingsverbanden kan aanwijzen met een algemene maatregel van bestuur. Deze wetgeving kan niet door de Eerste en Tweede Kamer gewijzigd worden.

Surveillance

Volgens voorzitter Wolfsen zet het wetsvoorstel de deur wagenwijd open voor een onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, zowel publiek als privaat. Wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel stemt, is nog niet bekend.

Klik hier voor het wetsvoorstel.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief