Wetsvoorstel: cyberaanvallen melden bij NCSC

De meldplicht voor datalekken is sinds 1 januari van dit jaar van kracht. Als het aan het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt, dan komt daar de plicht om cyberaanvallen te melden bij.

Dat is althans de inhoud van een wetsvoorstel dat door dit ministerie onlangs is ingediend bij de Tweede Kamer. Volgens het voorstel dienen alle organisaties binnen vitale sectoren het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) te informeren over digitale veiligheidsincidenten.

Maatschappelijke ontwrichting
Dit heeft belangrijke consequenties voor onder meer energie- en waterleveranciers, telecomproviders, transportbedrijven, financiĆ«le instanties en de overheid. Doel van deze meldplicht is om “maatschappelijke ontwrichting” zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Cyberaanvallen
Door de meldingsplicht hoopt het ministerie dat instanties kunnen helpen om problemen op te lossen of cyberaanvallers aan te houden. In 2011 werd hierover er al een motie ingediend; er was immers geen meldplicht bij cyberaanvallen. Veel incidenten worden niet openbaar gemaakt. Meer informatie over het wetsvoorstel over cybersecurity is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief