Zorgen om privacy in onderwijs

Een aantal psychologen en pedagogen die bij scholen diensten verlenen, vinden dat de privacy in het onderwijs onvoldoende is. Dit is een van de conclusies van een recent onderzoek van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Een van de punten van kritiek in het onderzoek is dat uitkomsten van psychodiagnostisch onderzoek voor alle personeelsleden van een onderwijsinstelling te zien zouden zijn via het IT-systeem.

Slordigheid
Bovendien wordt informatie over kinderen regelmatig intern of met bijvoorbeeld jeugdhulp of politie gedeeld, zonder dat de ouders daarmee hebben ingestemd. Ook is er sprake van slordigheid: gegevens over leerlingen worden niet altijd veilig bewaard.

Privacy steeds belangrijker

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, reageerde als volgt: “Hoewel de meeste scholen hier ook zorgvuldig mee omgaan is iedere leerling waarbij dit niet goed gaat, er een te veel. Het beschermen van de privacy wordt steeds belangrijker nu scholen met steeds meer digitale systemen en leermiddelen werken.” Recentelijk hebben de PO-Raad en VO-raad met uitgeverijen en leveranciers een nieuw convenant privacy gesloten om de privacy op scholen beter te waarborgen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief