AP bezorgd over intern toezicht gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft haar functionaris gegevensbescherming (FG) ook ingezet als privacy officer. Volgens de Nederlandse privacywaakhond kan dit leiden tot belangenconflicten met mogelijke risico’s voor de privacy van burgers.

Veel privacygevoelige informatie

Vice-voorzitter AP, Monique Verdier, heeft laten weten dat een grote stad als Amsterdam die veel privacygevoelige informatie van burgers verwerkt, het interne privacytoezicht goed op orde moet hebben. “Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met hun gegevens, en dat het toezicht daarop deugt en onafhankelijk is ingericht.” De AP heeft wethouders Hester van Buren (P & O) en Alexander Scholtes (ICT) gevraagd om namens het college van B en W hierover uitleg te geven.

Taken neergelegd

“Zoals eerder aangegeven, is de combinatie van deze twee functies in beginsel niet in strijd met de AVG, mits de onafhankelijkheid van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) is geborgd”, heeft de woordvoerder van Scholtes laten weten. “Dat neemt niet weg dat de gemeente Amsterdam deze situatie ook niet wenselijk vindt. Om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, is daarom op 4 mei besloten dat de tijdelijke FG al zijn overige taken als Privacy Officer neerlegt.”

Klik hier voor het bericht van de AP.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief