AP: smartengeld bij misbruik persoonsgegevens

Mensen van wie de persoonsgegevens zijn misbruikt of waarbij er op een andere manier sprake is van schendingen met privégegevens, dienen smartengeld te krijgen.

Dit bepleit Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, deze week in een blog. Hij roept de regering op om dit vast te leggen in een wetsvoorstel.

Immateriële schade

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet de organisatie die verantwoordelijk is voor privacy-schending, alle materiële én immateriële schade vergoeden. Bij immateriële schade kan dat echter lastig zijn. “Hoe bewijs je de emotionele impact van een onrechtmatige vermelding op een zwarte lijst, van gesnuffel in je medisch dossier of van discriminatie door een algoritme? Hoe bewijs je de frustratie, onzekerheid, angst, stress en het verdriet die dat kan veroorzaken? Hoe bewijs je een kras op je ziel?”, aldus Wolfsen.

Wet

De veroordelingen tot nu toe in Nederland hadden betrekking op de verwerking van gevoelige data, waaronder gezondheidsgegevens en het BSN. Volgens Wolfsen worden schendingen met betrekking tot andere persoonsgegevens als een even ernstig strafbaar feit gezien. “Dan valt toch moeilijk vol te houden dat die inbreuken geen immateriële schade veroorzaken?”, vervolgt hij. Als rechters twijfelen of bij schendingen met “gewone” persoonsgegevens ook smartengeld toegekend dient te worden, dan vindt de AP-voorzitter dat het kabinet dit duidelijker in de wet moet opnemen.

Klik hier voor het blog van de voorzitter van de AP.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief