Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt databeveiliging Belastingdienst

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat een formeel onderzoek doen naar de Belastingdienst. De dienst kwam in opspraak door een televisie-uitzending van Zembla. De gegevens van miljoenen belastingbetalers zouden onvoldoende beschermd zijn.

Het gaat om de uitzending van Zembla van gisteravond. Het onderdeel van de Belastingdienst waar het misging, is de zogenaamde broedkamer. Medewerkers van de dienst experimenteerden hier met met data-analyses en slimme software om gevallen van fraude te ontdekken.

Heel gevoelige gegevens
Tussen 2013 en 2016 zou het mogelijk zijn geweest dat kwaadwillenden eenvoudig persoons- en bedrijfsgegevens hadden kunnen ontvreemden. Medewerkers van de dienst hebben dit tegenover Zembla gezegd. Ook uit vertrouwelijke documenten zou blijken dat de beveiliging slecht was. “Het gaat natuurlijk om heel gevoelige gegevens, belastinggegevens van alle Nederlanders,” aldus de AP. “Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat dat goed beveiligd wordt.”

Politiek bezorgd
Nadat het onderzoek is afgerond, kan de AP de Belastingdienst dwingen om zijn werkwijze te veranderen. Verder hangt de dienst een mogelijke boete boven het hoofd. Vanuit de politiek is er bezorgd gereageerd. Staatssecretaris Wiebes van FinanciĆ«n zal zich vandaag in de Tweede Kamer moeten verantwoorden over deze zaak. De Belastingdienst heeft laten weten “in lijn met geldende wet- en regelgeving” te handelen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief