Banken introduceren IBAN-Naam Check

Banken gaan bij overboekingen controleren of de naam van de begunstigde overeenkomt met het rekeningnummer. Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat elke maand ongeveer 1.300 foutieve overboekingen worden gemeld.

In 75 procent van de gevallen komt dat door verouderde rekeningnummers en fouten bij het gebruik van het adresboek voor internetbankieren en mobiel bankieren. Een deel van de foutieve transacties worden veroorzaakt door fraude. Elke maand maken minimaal 200 mensen hier melding van.

IBAN-Naam Check
Banken gaan IBAN-rekeningnummers van opgeheven bankrekeningen niet meer opnieuw uitgeven. Klanten wordt geadviseerd om hun adresboeken voor internetbankieren en mobiel bankieren regelmatig bij te werken. Verder komt er een IBAN-Naam Check voor internetbankieren en mobiel bankieren.

Zelf verantwoordelijk

Met deze check wordt bij een overboeking de naam van de begunstigde gecontroleerd. Als die niet juist is, ontvang de gebruiker een waarschuwing. “De klant blijft zelf verantwoordelijk voor wat hij met de waarschuwing doet. Op grond van Europese afspraken is het IBAN leidend voor het uitvoeren van een overboeking. De naam speelt daarbij geen rol. Als de ingevoerde naam juist is, krijgt de gebruiker geen melding,” zegt Betaalvereniging Nederland.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief