BSN naar achterkant houderpagina paspoort

Het burgerservicenummer (BSN) in het paspoort zal verplaatst worden: van de voorkant van de houderpagina naar de achterzijde. Doel van deze wijziging is om identiteitsfraude tegen te gaan.

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken heeft dit laten weten in reactie op kamervragen van CDA-Kamerlid Van der Molen. Deze maatregel heeft volgens Knops grote consequenties voor instanties die het BSN mogen verwerken en automatisch uitlezen.

Extra handelingen

“De huidige plaatsing leidt tot extra handelingen voor de burger; die moet nu steeds het BSN doorstrepen wanneer een kopie van het paspoort moet worden ingeleverd bij een instantie die het BSN niet mag verwerken. Daarom heb ik in de afgelopen periode onderzocht welke oplossingen er zijn om het BSN op de achterzijde van de houderpagina van het paspoort automatisch uitleesbaar te maken en weg te halen uit de machineleesbare strook op de voorzijde van de houderpagina,” aldus Knops.

Geautomatiseerd uitlezen

Technisch kan het BSN uit de machineleesbare strook gehaald worden en automatisch uitleesbaar gemaakt worden op de achterzijde van het paspoort. Het verwijderen van het BSN uit de machineleesbare zone zal echter grote gevolgen hebben voor instanties die het BSN mogen verwerken en automatisch uitlezen, indien er geen alternatief beschikbaar is. “Ik ben dan ook al in gesprek met de betrokken instanties over de termijn waarop zij hun processen zodanig kunnen hebben aangepast dat zij ook het BSN geautomatiseerd kunnen uitlezen als dat op de achterzijde van de houderpagina staat vermeld,” heeft Knops laten weten. Zodra meer bekend is over de termijn waarop het BSN verplaatst wordt, zal de staatssecretaris de Tweede Kamer hiervan op de hoogte brengen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief