Cameratoezicht omgevingsdienst bij Tata Steel geen inbreuk privacy

Tata Steel heeft afgelopen woensdag het kort geding tegen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verloren. De zaak ging om het cameratoezicht op een kooksgasfabriek. Volgens de staalfabrikant was het cameratoezicht onrechtmatig en maakte het inbreuk op de privacy van zijn werknemers.

Privacy-block

Sinds februari van dit jaar is de omgevingsdienst begonnen met een pilot met cameratoezicht bij Tata Steel. Overtredingen met rauwe kooks hebben gevolgen voor de luchtkwaliteit in de directe omgeving. Overdag zijn deze meestal goed te zien. Door camera’s te plaatsen is het mogelijk om 24 uur per dag toezicht te houden. De camera’s zijn buiten het terrein van Tata Steel geplaatst, op circa 450 meter afstand van het productieproces waarop de omgevingsdienst toezicht wil houden. Er wordt gebruikgemaakt van een privacy-block, zodat het onderste deel van de fabriek niet te zien is.

Onaannemelijk

Eens in de drie weken worden de camerabeelden geselecteerd en opgeslagen. Het overige opgenomen materiaal wordt vernietigd. Aan de hand van foto’s en beeldmateriaal die de omgevingsdienst heeft laten zien, is het volgens de rechter hoogst onaannemelijk dat bij de verwerking van het beeldmateriaal personeel van Tata Steel is te herkennen.

Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief