Nederlandse overheid betrekt burgers weinig bij ontwikkeling digitale diensten

Volgens het Rathenau Instituut betrekt de Nederlandse overheid burgers weinig bij de ontwikkeling van digitale publieke dienstverlening. Het instituut houdt zich bezig met vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving.

Digital Government Index

Vergeleken met andere OESO-landen scoort Nederland laag als het gaat om gebruikersgerichtheid. Dat blijkt uit de Digital Government Index (DGI) van de OESO. “Dat betekent dat de overheid nog maar weinig communiceert over de mogelijkheden voor publieke betrokkenheid bij de ontwikkeling van een digitale overheid”, stelt het Rathenau Instituut. De Rijksoverheid heeft achttienhonderd verschillende websites. Vaak moeten burgers meer sites raadplegen voor hetzelfde onderwerp. Dat maakt de communicatie met de overheid moeilijk, zeker voor de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland.

Digitale gegevensstromen

Volgens het Rathenau Instituut heeft de overheid geen goed zicht op de eigen digitale gegevensstromen. Wanneer een burger of bedrijf een gegevenswijziging doorgeeft, is onduidelijk welke gevolgen dat heeft bij andere overheidsorganisaties. “En wanneer uit overheidsdata-analyse signalen van mogelijk misbruik voortkomen, is niet duidelijk waar die signalen heen gestuurd worden. Omdat veel besluitvorming is geautomatiseerd, worden de consequenties van dit alles pas zichtbaar als de burger ze ondervindt.”

Rechten van burgers

“Succesvolle digitalisering van de overheid gaat niet alleen om de mate van digitalisering, maar ook om de manier waarop. Blijven processen transparant? Worden de rechten van burgers beschermd? Is er zicht op de gevolgen als het misgaat? En zijn die dan nog te repareren?” Aldus Alexandra Vennekens, onderzoekscoördinator bij het Rathenau Instituut.

Klik hier voor het bericht van het Rathenau Instituut.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief