Centrale opslag vingerdruk in strijd met regels EU

Volgens een uitspraak van het Europees Hof van Justitie is de opslag van vingerafdrukken in een centrale database niet toegestaan. Dit is in strijd met de Europese regels. Een vingerafdruk mag alleen in het paspoort zelf worden opgeslagen. Deze uitspraak heeft het hof afgelopen donderdag gedaan. De zaak werd aangespannen door een Duitser die weigerde om bij een aanvraag van een nieuw Europees biometrisch paspoort zijn vingerafdrukken af te staan. Hij gaf aan dat dit in strijd zou zijn met de bescherming van persoonsgegevens.

Wel tegen misbruik
Het EU-hof heeft bepaald dat het wel is toegestaan om de vingerafdrukken op te gebruiken om frauduleus gebruik van paspoorten te voorkomen. Het hof heeft aan dat het wel een inbreuk is op de privacy maar dat het doel belangenrijk genoeg is. Het is echter niet toegestaan om de vingerafdrukken te gebruiken voor onderzoeken van Justitie naar criminaliteit.

Nederland
In Nederland worden sinds 2009 identiteitskaarten en paspoorten voorzien van vingerafdrukken van de houder van het document. Korte tijd werden deze gegevens ook centraal bewaard. Maar na protesten vanwege schending van de privacy is dat niet meer het geval. De centraal opgeslagen gegevens zijn ondertussen dan ook vernietigd.

Rijksoverheid
De rijksoverheid heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het is daardoor voor het aanvragen van een id-kaart niet meer verplicht om vingerafdrukken af te geven. Dat komt omdat een id-kaart niet als een globaal reisdocument wordt gezien volgens de paspoort wet. Op dit moment ligt er nog een wetsvoorstel dat begin volgend jaar door de tweede kamer behandeld zal gaan worden.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief