CSR waarschuwt voor afhankelijkheid buitenlandse techbedrijven

Nederland is te afhankelijk geworden van grote buitenlandse techbedrijven. Hierdoor staat de digitale autonomie onder druk, aldus de Cyber Security Raad (CSR).

Volgens de raad kan dit grote consequenties hebben voor de nationale en economische veiligheid van Nederland.

Cyberweerbaarheid

“We moeten ook in de digitale wereld zeggenschap houden over onze essentiĆ«le economische ecosystemen en democratische processen”, aldus de raad. De CSR is van mening dat digitale autonomie op het hoogste politieke en ambtelijke niveau moet worden belegd, vanuit een integrale visie op cyberweerbaarheid. De raad adviseert om een vijftal zaken in gang te zetten.

Bewustwording

Ten eerste moeten een aantal zaken worden geborgd: basisvoorzieningen, een soevereine cloud voor opslag en analyse van data, veilige digitale communicatienetwerken en post-kwantumcryptografie. Als tweede dient er een toetsingskader digitale autonomie cybersecurity geĆÆmplementeerd te worden. Als derde punt noemt de CSR het verhogen van de bewustwording van het belang van strategische autonomie in cybersecurity. Als vierde een verbetering van het Nederlandse innovatieklimaat. Verder moet Nederland aansluiten bij EU-beleid over digitale autonomie.

Klik hier voor het nieuwsbericht van de CSR.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief