Gemeenten volgen burgers op social media via nepaccount

Nederlandse gemeenten maken gebruik van fake-accounts om mensen op social media te volgen. Dit kwam aan het licht door onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

Via Facebook, Twitter en andere social media trachten gemeenten om zicht te krijgen op mogelijke ongeregeldheden zoals rellen en demonstraties. Daarbij overtreden gemeenten echter soms de wet.

Gefingeerde namen

Eén op de zes van de ondervraagde gemeenten werkt bijvoorbeeld met nepaccounts, terwijl alleen politie en inlichtingendiensten onder strikte voorwaarden van deze methode gebruik mogen maken. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat gemeenteambtenaren onder gefingeerde namen deelnemen aan besloten Facebookgroepen. Meer dan de helft van de gemeenteambtenaren weet niet welke regels en protocollen er gelden voor het monitoren van social media.

Functionaris gegevensbescherming

Sommige gemeenten slaan gegevens op in dossiers, waaronder informatie over personen en groepen. Minstens 23 gemeenten doen dat geautomatiseerd. Bij circa een derde van de gemeenten is bij het monitoren geen functionaris gegevensbescherming (FG) betrokken. Dat is echter een wettelijke verplichting. Vooral kleine en middelgrote gemeenten houden zich niet aan de regels, aldus het onderzoeksrapport.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief