Cybercampagne overheid: Woensdag Ongehacktdag

De overheid is een nieuwe campagne gestart om het bewustzijn van veilig gedrag op internet te verhogen. Elke woensdag zal via VeiligInternetten.nl aandacht besteed worden aan cybersecure gedrag.

VeiligInternetten

“Woensdag Ongehacktdag, jouw wekelijkse checks tegen hacks. Neem op deze dag even de tijd om jezelf beter te beschermen tegen hackers. Check bijvoorbeeld elke woensdag een van je accounts of apps en stel tweestapsverificatie in!” Dat is te lezen op de homepage van VeiligInternetten.nl.

Tweefactorauthenticatie

Er wordt uitgelegd hoe je tweefactorauthenticatie inschakelt voor Facebook, Instagram, WhatsApp, Gmail en LinkedIn. Campagnevideo’s en bewustwordingscases in de vorm van sliders tot korte praktische tips geven aanvullende informatie. Alert Online en Veiliginternetten.nl hebben deze campagne geïnitieerd. De ministeries van Economische Zaken en van Justitie en Veiligheid hebben eraan bijgedragen.

Alert Online

Alert Online is een initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De organisatie faciliteert en stimuleert overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland om samen te werken aan cybersecurity én om hen meer cybersecure te laten handelen.

Veiliginternetten.nl

Veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | het Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief