Dit jaar al 16.000 meldingen van datalekken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de eerste negen maanden van dit jaar 16.000 meldingen van een datalek ontvangen. Minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid heeft dat laten weten.

Risicogestuurd

“Het toezicht van de AP is risicogestuurd. Dat betekent dat de AP zich voornamelijk richt op de datalekken die de grootste risico‚Äôs opleveren voor de slachtoffers. Bij een groot deel van de datalekmeldingen verricht de AP na een eerste beoordeling daarom geen verdere toezichtshandelingen”, lichtte de minister toe. De AP verwacht bij 7.000 meldingen extra toezichtshandelingen uit te voeren. Het betreft datalekmeldingen waarbij de privacyautoriteit grote risico’s identificeert.

Sancties

De toezichthouder heeft dit jaar aan drie organisaties in totaal dertien boetes opgelegd. Twee keer is er een last onder dwangsom opgelegd, zeven keer heeft er een berisping plaatsgevonden. De AP verwacht dit jaar circa negentien sancties op te leggen. Voor volgend jaar gaat de autoriteit vooralsnog uit van hetzelfde aantal boetes en andere sancties.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief