Datalekken overheid kosten 4,6 miljoen euro per jaar

Nederlandse gemeenten die te maken hebben gehad met een datalek, zijn veel tijd kwijt met het repareren van het lek. De totale kosten voor de overheid hiervoor bedragen per jaar 4,6 miljoen euro. Het ambtenarenmagazine Binnenlands Bestuur heeft hier recentelijk onderzoek naar gedaan.

Vorig jaar werd er 825 keer een datalek bij de overheid gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In het eerste helft van 2017 zijn er 940 meldingen gedaan.

Wetsovertreding
Het is niet uitgesloten dat dit aanzienlijk hogere aantal te maken heeft met het feit dat gemeenten eerder bereid zijn om de AP te informeren over dergelijke incidenten. Volgens Reporter Radio zou de helft van de gemeentelijke datalekken niet doorgegeven worden aan de AP. Het niet melden van een datalek bij de Nederlandse privacywaakhond is echter een wetsovertreding.

Foutief verstuurde e-mails
Bij de meeste incidenten op het gebied van informatiebeveiliging gaat het om e-mails die foutief zijn verstuurd. Ook komt het voor dat er per abuis persoonsgegevens worden gepubliceerd. Het repareren van een datalek bij gemeenten neemt in het gunstigste geval minimaal een halve dag in beslag. Er zijn echter ook gemeenten die hier aanzienlijk meer tijd voor nodig hebben.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief