DigiD wordt eID in 2017

De huidige DigiD waar meer dan 10 miljoen burgers nu gebruik van maken zal worden vervangen door een fysieke pas die persoonlijk afgehaald moet gaan worden. Het DigiD is in 2012 door burgers 75 miljoen keer gebruikt. Met het oog op de toekomst en de ontwikkeling van nieuwe technologieën wil de overheid zich hier voldoende op voorbereiden. Aldus een brief van minister Plasterk van binnenlandse zaken. Ook online willen burgers en overheden zeker weten met wie ze te maken hebben. Burgers doen steeds meer zaken met de overheid waarbij gebruik wordt gemaakt van DigiD. Het Kabinet heeft de ambitie om uiterlijk in 2017 burgers en bedrijven waar mogelijk gebruik te laten maken van een digitale dienstverlening.

Met het oog op de toekomst en de continue veranderde technologische mogelijkheden wil de overheid hier klaar voor zijn en denkt dit te gaan realiseren met een eID. Dit eID zal dan persoonlijk worden uitgegeven en moet dan een middel zijn met de hoogste veiligheidsnormen met bijvoorbeeld een ingebouwde chip.Bij het ontwikkelen van het eID stelsel zullen publieke partijen worden betrokken en moet het voor de burger mogelijk zijn om verschillende middelen te kunnen kiezen die voldoen aan de eID standaard. Later dit jaar zal daar meer over bekent worden gemaakt.

Voorlopige cijfers van een steekproef onder burgers laat een stijging zien in het aantal gevallen van identiteitsfraude. In de periode 2007-2011 (4 jaar) zouden circa 5.6% van de burgers slachtoffer zijn geweest van identiteitsfraude. In de afgelopen 6 jaar zou dat circa 13,3% zijn. Van al deze slachtoffers zou naar schatting 9,5% ook financiële schade hebben geleden. Hierbij is door binnenlandse zaken berekend dat het tussen de 672.787 en 869.816 burgers gaat. De financiële schade zou dan tussen de 393 en 508 miljoen euro liggen. Het volledig onderzoek zal eind april beschikbaar zijn.

Naast preventie zal er ook meer aandacht worden besteedt aan ‘herstel van fraude en fouten’. Daar waar problemen zijn ontstaan door misbruik van persoonsgegevens moet adequate hulp kunnen worden geboden als dus minister Plasterk. Voor complexe zaken kan hulp worden ingeroepen van het Centraal meldpunt Identiteitsfraude en – fouten.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief