Digital Trust Center: gebruik basisprincipes veilig digitaal ondernemen

Het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken adviseert ondernemers om vijf basisprincipes voor veilig digitaal ondernemen te hanteren.

Tot de aanbevelingen van het DTC behoren het opstellen van een uitwijk- en herstelplan en het downloaden van een cyberincidentkaart.

Vijf basisprincipes

De overheidsinstantie adviseert bedrijven om de vijf basisprincipes van veilig digitaal ondernemen toe te passen. Op deze manier kan de kans op een cyberaanval worden verkleind. Het betreft het inventariseren van kwetsbaarheden, het gebruik van veilige instellingen, het tijdig installeren van updates, het beperken van toegangsrechten en het voorkomen van malware.

Cyberincidentkaart

Het DTC wijst tevens op het nut van een praktische voorbereiding. Op de website van het center is een cyberincidentkaart te downloaden. Hierop staat welke stappen genomen moeten worden in het geval van een cyberincident. Ook kan via de website een kaart worden afgedrukt waarop telefoonnummers ingevuld kunnen worden die nodig zijn bij een dergelijk voorval.

Klik hier voor de website van het Digital Trust Center (DTC).

Aanmelden voor onze nieuwsbrief