Tijdelijk meer bevoegdheid voor AIVD en MIVD wegens cyberdreiging

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen tijdelijk meer bevoegdheden. Hierdoor is het hun toegestaan omvangrijke hoeveelheden informatie te onderscheppen en netwerken te hacken.

De regering stelt dat dit nodig is om op te kunnen treden tegen digitale aanvallen vanuit landen zoals Rusland en China.

Snelle en effectieve inzet

“Deze cyberdreiging vereist een snelle en effectieve inzet van bestaande bevoegdheden en een dekkend waarborgenstelsel dat past bij de benodigde snelheid”, zegt de regering. “Dit is noodzakelijk om voldoende zicht te houden op de dreiging afkomstig van deze landen.”

Direct volgen

Aanvallende landen wisselen heel snel van systeem, licht Hanke Bruins Slot toe. Als minister van Binnenlandse Zaken is zij verantwoordelijk voor de AIVD. “Ze slaan toe en springen zo over van een systeem in Nederland naar een in Zuid-Amerika”, zegt ze. “De diensten hebben nu voor elke stap toestemming nodig. Met de nieuwe wet kunnen ze de aanvaller direct volgen.”

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

De tijdelijke wet maakt het mogelijk om toetsing vooraf te verschuiven naar bindend toezicht tijdens en na de inzet van een bevoegdheid door de betreffende diensten. Omdat het aanpassen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) te lang zou duren, komt er een tijdelijke wet. Deze zal volgens minister Ollongren van Defensie op den duur opgaan in een aangepaste Wiv.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief