Digitale weerbaarheid Nederland nog altijd onvoldoende

De digitale weerbaarheid van Nederland is onvoldoende. Net als voorafgaande jaren is dat de conclusie van het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN). Het rapport is opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in samenwerking met het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC).

Risico’s

“De weerbaarheid in Nederland is nog niet voldoende op niveau. Digitale risico’s nemen nog geen structurele plaats in het bredere risicomanagement in en een samenhangende aanpak is nodig,” aldus de NCTV. Het CSBN dient inzicht te geven in digitale dreigingen, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast en de weerbaarheid tegen digitale dreigingen. Het CSBN is bedoeld als instrument voor risicomanagement. Organisaties kunnen er risico’s mee in kaart te brengen en deze analyseren.

Cyberstrategie

Het CSBN wordt gebruikt voor nationaal beleid. Dit jaar is het rapport het fundament voor de nieuwe Nederlandse Cyberstrategie. Deze verschijnt in het najaar van 2022. In het CSBN zijn zes strategische thema’s opgenomen die tussen nu en de komende circa vijf jaar relevant zijn voor de digitale veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn de schaalbaarheid van cyberaanvallen en risico’s van de digitale samenleving.

Klik hier voor het Cybersecuritybeeld Nederland 2022.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief