Duitse patiëntendossiers als confetti

Dat de mens een cruciale rol speelt bij databeveiliging bleek afgelopen carnaval in Duitsland. Patiëntendossiers, waarschijnlijk afkomstig van een medisch zorgcentrum in Kaltennordheim, waren niet op de voorgeschreven wijze vernietigd.

De papieren dossiers waren dermate grof versnipperd, dat op de stukjes papier nog steeds medische informatie te lezen was. Tot overmaat van ramp werden de snippers tijdens carnaval als confetti gebruikt… Verschillende Duitse media hebben dit bekendgemaakt. De Duitse omroep MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, zei er cynisch over: “Wenn es zum Karneval Diagnosen regnet.”

Diagnoses
Zo kon het gebeuren dat een vrouw op de snippers de naam van haar zus las, die aan kanker lijdt. In totaal kon de vrouw twee pagina’s aan medische dossiers reconstrueren. Daarop trof ze onder meer medische diagnoses aan, werkroosters van artsen, röntgenfoto’s en contactgegevens van zowel patiënten als artsen.

Vernietiging medische gegevens
Volgens de Duitse wet, het Bundesdatenschutzgesetz, dient vernietiging van medische gegevens op zorgvuldig wijze te gebeuren. Uit onderzoek lijkt naar voren te zijn gekomen dat er geen opzet in het spel was maar slechts slordigheid. In Duitsland is met ontzetting gereageerd op het voorval.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief