Misverstand in Tweede Kamer over bevoegdheden tegen cybercrime?

Recentelijk heeft de SP een motie ingediend over de bevoegdheid van politie en justitie om op grond van artikel 125i van het Wetboek van Strafvordering een computersysteem op afstand binnen te dringen.

De SP-Kamerleden Van Nispen en Gesthuizen stellen dat het bij de invoering van deze wet niet ging om het op afstand binnendringen van computers. Wetsartikel 125i geeft namelijk slechts de bevoegdheid “tot het doorzoeken van een plaats ter vastlegging van gegevens die op deze plaats op een gegevensdrager zijn opgeslagen of vastgelegd”.

Niet op afstand, heimelijk
Van Nispen en Gesthuizen vroegen de regering om garanties dat er niet op afstand, heimelijk wordt ingebroken in computersystemen. Dat zou wel kunnen op grond van het nog aan te nemen wetsvoorstel Computercriminaliteit III.

Link naar de cloud
Tijdens de behandeling van de SP-motie gaf staatssecretaris Dijkhoff van Justitie en Veiligheid aan dat deze motie op een misverstand kan berusten: “In het wetsvoorstel komt een bevoegdheid, onder strikte voorwaarden, te staan om van een afstand – platgezegd: vanuit het politiebureau – in een systeem te komen.” Artikel 125i geeft het opsporingsapparaat de mogelijkheid fysiek op een locatie een computer te onderzoeken. “Daarbij kunnen zaken worden aangetroffen, bijvoorbeeld – ik maak het even heel beeldend – een link naar iets in de cloud. Technisch gezien ben je dan vanaf die computer al op afstand in een andere computer bezig”, aldus Dijkhoff.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief