EDPS wil gezamenlijke Europese traceer-app tegen corona

De European Data Protection Supervisor (EDPS) pleit voor één gezamenlijke EU-mobiele traceer-app tegen het coronavirus.

Dat zou een beter alternatief zijn dan wanneer elk EU-land een eigen oplossing ontwikkelt.

Pan-Europese COVID-19 mobiele applicatie

“Gegeven deze verschillen roept de EDPS op tot een pan-Europese COVID-19 mobiele applicatie, gecoördineerd op EU-niveau. Idealiter vindt ook coördinatie met de Wereldgezondheidsorganisatie plaats, om vanaf het begin zeker van databescherming by design te zijn”, aldus Wojciech Wiewiorowski, hoofd van de EU-privacytoezichthouder. In de verklaring die hij gisteren publiceerde, roept hij alle technologie-ontwikkelaars op om van meet af aan rekening te houden met databescherming.

Belgische Liga voor Mensenrechten

De Belgische Liga voor Mensenrechten wil dat een traceer-app aan strenge voorwaarden voldoet. “Het spreekt voor zich dat het gebruik van de corona-app alleen kan op vrijwillige basis. Het is niet de bedoeling om, zoals in bepaalde Aziatische landen, het gebruik van de app te verplichten. Dat zou er immers toe leiden dat iedereen opgesloten blijft tot na de test of tot wanneer je kunt bewijzen dat je gezond bent. Zo creëer je absoluut geen draagvlak bij de bevolking. Daarom eisen wij dat het duidelijk is wie allemaal toegang heeft tot deze data”, aldus voorzitter Kati Verstrepen.

Klik hier voor de verklaring van Wojciech Wiewiorowski, hoofd van de EDPS.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief