Elke maand bijna 500 phishing-sites offline

Alleen dit jaar al hebben Nederlandse banken gemiddeld 470 keer per maand hostingproviders gevraagd een phishing-website offline te halen. Via deze fakewebsites proberen misdadigers privégegevens van rekeninghouders in handen te krijgen.

Dit zegt een woordvoerder van de Betaalvereniging Nederland. Hij geeft ook aan dat het aantal verzoeken maandelijks enorm fluctueert: “De ene maand kunnen het er honderd zijn, de andere maand duizend”.

Offline
Volgens de gegevens van de banken aan Betaalvereniging Nederland, kwam dit in 2014 gemiddeld 655 keer per maand voor. Een woordvoerder van de Betaalvereniging zegt hierover: “De getallen zeggen op zichzelf niet zoveel, maar iedere phishing-site die offline gaat, is natuurlijk meegenomen”.

Actief melden
De inspanningen van de banken om deze vorm van fraude terug te dringen is effectief: de schade door phishing vertoont een dalende lijn. In 2013 werd nog voor 4,7 miljoen euro geld gestolen op deze manier. In 2014 ging het om 3,9 miljoen euro. Banken letten op phishing en verzoeken klanten om gevallen van deze vorm van cybercrime actief te melden.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief