Europees Hof: Verzwakken end-to-end versleuteling disproportioneel

Wetten en wetsvoorstellen die chatdiensten verplichten toegang tot end-to-end versleutelde data te geven, zijn niet proportioneel. Zo luidt een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens.

Russische overheid

Het Hof deed uitspraak in een zaak van een Russische burger versus de Russische overheid. Het betrof een wet die communicatieproviders verplicht om alle communicatiedata gedurende een jaar te bewaren. Volgens deze wet dienen providers de autoriteiten de informatie te geven om versleutelde berichten te ontsleutelen.

Disproportioneel

Encryptie speelt een belangrijke rol in het beschermen van het recht op een privéleven en de privacy van online communicatie, oordeelde het Hof. Om berichten van end-to-end geëncrypte chatapps te de­cryp­ten, moet de versleuteling voor alle gebruikers worden verzwakt: ook van gebruikers die geen onderdeel van een onderzoek zijn. Volgens het Hof is dat disproportioneel ten opzichte van het beoogde doel. De wetgeving is ook in strijd met Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, aldus het Hof.

Klik hier voor het oordeel van het Europees Hof van de Rechten van de Mens.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief