Raad van State: geen transactiemonitoring door banken

De Raad van State heeft de regering geadviseerd om geen gezamenlijke transactiemonitoring door banken toe te staan. Volgens de raad zou deze maatregel leiden tot een vergaande inbreuk op de grondrechten van burgers.

Wet plan van aanpak

De voorgestelde Wet plan van aanpak bevat een aantal maatregelen. Een daarvan is een verbod op contante betalingen hoger dan drieduizend euro. Een andere maatregel voorziet in het gemakkelijker delen van gegevens door instellingen die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren. Ook instellingen die moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zouden makkelijker informatie moeten kunnen uitwisselen. Echter alleen wanneer er tekenen zijn van integriteitsrisicoā€™s bij klanten.

Witwassen en terrorisme

“Hoe belangrijk de bestrijding van witwassen en van financiering van terrorisme ook is, bij deze maatregelen is de vraag of het doel de middelen die worden voorgesteld, wel heiligt. Deze middelen gaan in de huidige opzet van het wetsvoorstel te ver. Het gaat daarbij om informatie-uitwisseling bij gezamenlijke monitoring van banktransacties en bij cliĆ«ntenonderzoek”, oordeelt de Raad van State.

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft kritisch gereageerd naar aanleiding van het negatieve advies. “Het stelt ons teleur dat de Raad van State adviseert van gezamenlijke transactiemonitoring af te zien”, aldus de NVB. De belangenbehartiger van Nederlandse banken vindt dat de privacy bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL) voldoende is gewaarborgd.

Klik hier voor het advies van de Raad van State.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief