‘Geen aanwijzingen NSA-hack Nederland’

Volgens een nieuwsbericht van NU.nl zijn er geen aanwijzingen dat Nederlandse telecomaanbieders gehackt zouden zijn door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Dit blijkt uit een schrijven van de ministers van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Veiligheid en Justitie. Ze schrijven dit in reactie op Kamervragen van de D66 Kamerleden Schouw en Verhoeven.

Deze Kamerleden stellen hun vragen naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over de afluisterpraktijken van de NSA in België. Het blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor een vergelijkbare inbreuk op de Nederlandse infrastructuur, aldus de ministers. Ze geven aan dat door de AIVD hierop onderzoek is verricht.

Toch onduidelijkheid
Het is echter niet duidelijk of de Nederlandse regering heeft meegewerkt aan verzoeken van de NSA. “Over contacten tussen de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en buitenlandse diensten worden in het openbaar geen mededelingen gedaan.” Dat sluit niet uit dat de NSA rechtstreekse verzoeken heeft gedaan aan Nederlandse telecom aanbieders.

Er is wel een expertgroep die zich zal buigen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van elektronische gegevens van burgers, aldus het antwoord van de ministers. Het eindrapport van die groep wordt eind van dit jaar verwacht.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief