Kabinet wil één keuze voor cookiemeldingen websites

Er dient een einde te komen aan de vele cookiemeldingen op websites. Internetgebruikers zouden in  één keer hun voorkeur voor websites kenbaar moeten kunnen maken. Dat vindt het demissionaire kabinet.

Consentmoeheid en dark patterns

“Het kabinet herkent dat de huidige praktijk onprettig is. Er is wetgeving die bepaalt dat gegevens van (internet)gebruikers niet zonder toestemming gebruikt mogen worden. Echter zien we dat door consentmoeheid en dark patterns consumenten vaak akkoord gaan zonder dat ze dat echt willen”, aldus Van Huffelen, staatssecretaris van Digitalisering. Volgens de staatssecretaris zouden internetgebruikers in één keer moeten kunnen aangeven waarmee zij akkoord gaan.

Instellingen in browser

“Het kabinet wil dat eenmaal gegeven of geweigerde toestemming voor een bepaalde website onthouden wordt, zodat de vraag om toestemming niet telkens opnieuw gesteld hoeft te worden. Dit zou mogelijk kunnen worden geregeld door instellingen in de browser, als toestemmingsverzoeken van websites daar dan ook op worden aangepast”, aldus Van Huffelen. Dit zal op Europees niveau geregeld moeten worden. Hetzelfde geldt voor het intrekken van een eenmaal verleende toestemming, benadrukt de staatssecretaris.

Klik hier voor de brief van Alexandra van Huffelen aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief