NZa informeerde AP onvoldoende over gegevensverzameling ggz-patiënten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onvoldoende ingelicht over de privacygevoeligheid van het voornemen om gevoelige gegevens van ggz-patiënten te verzamelen.

Het journalistieke onderzoeksprogramma Argos maakte dit onlangs bekend. De journalisten baseren zich op een mailwisseling tussen de Zorgautoriteit en privacytoezichthouder.

Niet geanonimiseerd

Psychiaters en psychologen zijn sinds 1 juli door de NZa verplicht om informatie over iedere patiënt te delen. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd maar niet geanonimiseerd. De NZa gaf eerder al aan dat het deze gegevens naar individuele patiënten kan herleiden, maar dat niet zal doen.

Onvoldoende ingelicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek naar de maatregel gedaan. Afgelopen december oordeelde de AP dat dit, mits enkele beperkingen, doorgang mag vinden. Argos stelt echter, op basis van een mailwisseling tussen de privacytoezichthouder en de zorgautoriteit, dat de NZa de AP onvoldoende heeft ingelicht over de privacygevoeligheid van het plan.

Grootschalige data

“In de mails waarin de Autoriteit Persoonsgegevens om advies werd gevraagd, werden verschillende concepten van de plannen verstuurd. Nergens stond duidelijk vermeld dat het hier ging om een experiment waarbij grootschalige data werd verzameld. Uit de mails blijkt ook dat de privacywaakhond niet goed wist waarvoor advies werd gevraagd”, aldus Argus.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief