Meerderheid DigiD-gebruikers heeft mobiel nummer ingevoerd

In 2014 heeft tachtig procent van de DigiD-gebruikers een mobiel nummer opgegeven. Hierdoor kunnen deze gebruikers inloggen met een combinatie van wachtwoord en sms-code. Dat is veiliger dan alleen het gebruik van een wachtwoord. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft dit in een brief aan de Kamer laten weten.

Momenteel kent DigiD de niveaus Basis en Midden. Voor Basis hoeven gebruikers zich alleen te identificeren met gebruikersnaam en wachtwoord. Voor niveau Midden identificeren gebruikers zich niet alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord maar ook met een sms-code. Burgers kunnen ervoor kiezen om standaard in te loggen op niveau Midden; dat maakt hen volgens de minister minder kwetsbaar voor onder andere phishing.

Stijging
Op dit moment heeft tachtig procent van de DigiD-gebruikers een mobiel nummer ingevoerd. In 2014 was een stijging van 32,7% te zien in het gebruik van DigiD Midden in vergelijking tot het jaar daarvoor. In 2013 vonden er 9,1 miljoen transacties op DigiD Midden plaats, terwijl dit er in 2014 12,1 miljoen waren. De meeste transacties vinden plaats met alleen gebruikersnaam en wachtwoord. In 2014 werden er in totaal 158 miljoen authenticaties geregistreerd.

Meer maatregelen
In 2014 zijn er meer maatregelen getroffen om de veiligheid van DigiD te verbeteren. Bij belangrijke wijzigingen worden voortaan e-mails verstuurd aan burgers. Volgens minister Plasterk wordt het zo makkelijker voor burgers om misbruik van hun DigiD te herkennen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief