Meldpunt: HELP! Mijn docent is digibeet!

Er is een meldpunt in het leven geroepen waar scholieren kunnen klagen over docenten die niet computervaardig zijn. Het LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren, heeft dit deze week verkondigd.

Scholieren kunnen er het “gerommel” met ICT door docenten melden. Een van de voorbeelden die het LAKS noemt, zijn docenten die niet weten wat het onderscheid is tussen een zoekbalk en Google, en docenten die niet met YouTube om kunnen gaan.

Digitale leermiddelen
“Iedereen kent ze wel”, zegt het LAKS. “Sterker nog, vaak weten scholieren beter dan de docent hoe de ICT werkt.” Scholieren vinden dit onacceptabel, omdat digitale leermiddelen steeds meer gemeengoed zijn geworden in het onderwijs. “Wij horen echter vaak dat leerlingen ontevreden zijn over hoe de docenten omgaan met ICT en sociale media. Zo geeft minder dan de helft van de ondervraagde scholieren in de LAKS-monitor van 2014 aan dat zij tevreden zijn over de mate waarin docenten omgaan met ICT.”

Digibeet
Het meldpunt heeft de naam :”HELP! Mijn docent is digibeet!” gekregen. Het LAKS wil zo in kaart brengen wat de grootste ICT-ergernissen van scholieren zijn. Verder wil de scholierenorganisatie aan docenten duidelijk maken welke basale ICT-vaardigheden onderwijzend personeel onder de knie zou moeten hebben. Met deze informatie wil het comité naar de lerarenopleidingen gaan en organisaties die aan nascholing doen, in de hoop dat docenten in de toekomst wèl over voldoende computervaardigheden beschikken.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief