Miljoenen euro’s extra voor ICT-beveiliging Rechtspraak

De Rechtspraak krijgt in de periode 2023 – 2025 per jaar ruim 155 miljoen extra. Het geld is bedoeld voor digitalisering en ICT-beveiliging. De Raad voor de rechtspraak en minister Weerwind voor Rechtsbescherming hebben dit bedrag opgenomen in de begroting voor deze jaren.

De Raad en minister willen fors investeren in het digitaal toegankelijker maken van de Rechtspraak. Op deze manier kan volgens hen de Rechtspraak in de toekomst voldoen aan wat de samenleving van haar vraagt.

Investering in de rechtsstaat

“Met deze aanzienlijke investering in de rechtsstaat voegt het kabinet daad bij woord,” licht Henk Naves toe. Hij is voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Hij verwijst daarbij naar het regeerakkoord waarin 200 miljoen euro voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie is gereserveerd. “De jaren waarin vooral werd bezuinigd op rechtspraak lijken achter de rug. En dat komt op een goed moment, want onze organisatie staat voor grote uitdagingen op het gebied van doorlooptijden, een te hoge werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt.”

Project Digitale Toegang

De Rechtspraak werkt momenteel al aan het project Digitale Toegang. Hiermee moet de digitale toegang eenvoudiger worden voor alle rechtzoekenden en advocaten in civiel recht en bestuursrecht. Bij enkele gerechten vinden testen plaats met digitaal procederen. Hierbij gaat het om echtscheidingszaken en om hoger beroep aangaande rijksbelastingzaken. Sinds eind juni van dit jaar zijn dossiers in verplichte zorgzaken bij alle rechtbanken digitaal toegankelijk voor advocaten.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief