Nederland geeft VS toegang tot database vingerafdrukken

Nederland geeft de Amerikaanse autoriteiten toegang tot de Nederlandse strafdatabank. Het gaat om een database waarin meer dan 6.000.000 vingerafdrukken van 1.500.000 veroordeelden en verdachten zijn opgeslagen.

HAVANK

Behalve de VS heeft ook het Verenigd Koninkrijk een aanvraag gedaan tot koppeling met Het Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie (HAVANK). Twintig andere landen hebben er al toegang tot. Er worden circa 150.000 vingerafdrukken per jaar in HAVANK opgenomen en ingevoerd. Het betreft vingerafdrukken van verdachten van een misdrijf waarop voorlopige hechtenis staat. Ook gaat het om mensen die weigerden zich te identificeren. Veertig procent daarvan was niet eerder geregistreerd. Het is de politie toegestaan om deze vingerafdrukken te gebruiken voor het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten en voor de identificatie van onbekende lijken.

Justitiële Informatiedienst

Elke jaar vergelijkt de politie circa 8.000 sporen van plaatsen delict met vingerafdrukken in de HAVANK-database. “In gemiddeld zo’n 20 tot 25 procent van de gevallen vinden we de persoon van wie de vingerafdrukken zijn”, aldus John Riemen van de politie. Wanneer de politie geen match vindt in HAVANK, kan zij in buitenlandse databases zoeken. Het grote aantal vingerafdrukken in de database is te verklaren door de lange bewaartermijnen en de hoeveelheid aanhoudingen. Vingerafdrukken van personen die geen verdachte meer zijn, dienen uiteindelijk verwijderd te worden. Dat geldt niet voor mensen die zijn veroordeeld. Volgens de wet mag de politie vingerafdrukken alleen verwijderen in opdracht van de Justitiële Informatiedienst (Justid).

Aanmelden voor onze nieuwsbrief