Miljoenennota 2017: Meer geld naar bestrijding cybercriminaliteit

Uit de Miljoenennota die gisteren door het kabinet is gepresenteerd, blijkt dat er de komende jaren aanzienlijk meer geld gaat naar de bestrijding voor cybercriminaliteit. Het aantal onderzoeken naar deze vorm van criminaliteit wordt ruim verdubbeld.

Voor volgend jaar heeft het kabinet 5 miljoen euro gereserveerd om cybercriminaliteit tegen te gaan. Vanaf 2018 en de jaren daarna zelfs 14 miljoen euro per jaar.

Criminaliteit gaat online
Volgens de regering is er een verschuiving gaande van offline-criminaliteit naar online-criminaliteit. Het ruimere budget zal onder meer worden aangewend om het Nationaal Detectie Centrum en het Team High Tech Crime van de politie te versterken.

Terughackwet
Op dit moment worden er per jaar 156 onderzoeken uitgevoerd naar cybercrime. In 2018 zou dat moeten stijgen naar 360 onderzoeken. De wet Computercriminaliteit III, ook bekend als de Terughackwet, gaat misschien volgend jaar al in. De politie krijgt onder deze nieuwe wetgeving de bevoegdheid om zelf computers te hacken. Grooming, oftewel digitaal kinderlokken, wordt volgens deze nieuwe wet strafbaar.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief