Minister Veiligheid en Justitie: Toegang tot geëncrypte data noodzakelijk

Het is onvermijdelijk dat bevoegde autoriteiten toegang tot geëncrypte informatie krijgen. Dat zei demissionair minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok, gedurende de Europese Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) in Brussel.

Volgens verschillende lidstaten dient informatie altijd voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn. “Het is onverantwoordelijk om technologie te maken die terroristen en criminelen de mogelijkheid biedt online veilig te communiceren. Hoewel complex, moet hiervoor een oplossing worden gevonden,” gaven deze lidstaten tijdens het overleg te kennen.

Privacy
Nederland benadrukte tijdens het overleg tevens dat het toenemende gebruik van versleuteling een goede zaak is. Het verbetert de cyberveiligheid, stimuleert de economie en innovatie en beschermt de mensenrechten, privacy en vertrouwelijkheid van communicatie.

Europees Onderzoeksbevel
Een aantal lidstaten overweegt invoering van wetgeving om digitaal bewijs te verkrijgen. In het verslag van het overleg in Brussel is hierover te lezen: “Eén van de gedachten die volgt uit de expertbijeenkomsten is dat mogelijk niet langer de locatie van data als belangrijkste uitgangspunt wordt genomen. Het is van belang te bepalen onder welke voorwaarden data kunnen worden gevraagd bij ISP’s, bijvoorbeeld via production orders, en hoe in dit verband de richtlijn inzake het Europees Onderzoeksbevel te benutten.”

Aanmelden voor onze nieuwsbrief