Ministerraad stemt in met wetsvoorstel digitale besluitvorming

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met het spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming. Doel van het wetsvoorstel is om lokaal bestuur zoveel mogelijk te laten functioneren tijdens de uitbraak van het coronavirus.

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen gedurende deze periode de mogelijkheid om digitaal besluiten te nemen.

Openbaarheid van vergaderingen

Digitale besluitvorming was voorheen juridisch niet mogelijk. Het wetsvoorstel regelt een tijdelijke uitzondering hierop en geldt voor de periode dat openbare fysieke vergadering niet, of niet goed, mogelijk is. Er is wel een voorwaarde aan verbonden: de openbaarheid van vergaderingen moet behouden blijven via een openbare videoverbinding. Het systeem dat daarbij wordt gebruikt, zal tevens bij alle leden beschikbaar dienen te zijn. Ook zullen de leden voor de voorzitter, elkaar en het publiek, herkenbaar dienen te zijn.

Digitale besluitvorming

“Met het oog op de vele gewichtige maatschappelijke opgaven is het van groot belang dat het openbaar bestuur zoveel mogelijk blijft functioneren. Afgaande op de eerste signalen vorige week, heb ik de voorbereidingen voor een tijdelijke voorziening direct ter hand genomen. Een daartoe strekkend wetsvoorstel zal Uw Kamer zo spoedig mogelijk bereiken”, schrijft minister Knops van Binnenlandse Zaken als reactie op Kamervragen over digitale besluitvorming.

Klik hier voor de brief van minister Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief